Mariona Ríos Pérez

Graduada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, va fer un Erasmus a la Universidade de Évora (Portugal) on es va centrar en l’experimentació de l’aquarel·la i la il·lustració.

El 2015 realitzava un curs professionalitzant de disseny web i al cap d’uns mesos se n’anava a Galway, Irlanda. Allà va començar “Serendipia” la que seria la seva marca de roba serigrafiada artesanalment.
Un any més tard, realitzaria el màster “Artes y educación: un enfoque construccionista” a la Universidad de Granada, on formaria part d’un projecte educatiu al museu CajaGranada i s’endinsaria en els processos de la Investigació Basada en les Arts (IBA) per a realitzar el seu TFM (que pots descarregar aquí sota).

Després de tots aquests anys tastant diferents àrees artístiques i sobretot dedicant-se al Disseny gràfic i la il·lustració, el fet de formar part de l’equip del Festival d’arts escèniques Àtica, l’impulsa a fusionar les seves dues passions -les arts visuals I les arts escèniques- i fer el màster de Disseny escenogràfic a Elisava (Barcelona).

Actualment combina encàrrecs de Disseny gràfic i il·lustració amb la co-producció d’especlacles propis i les pràctiques del màster amb Judit Colomer al TNC.

Mariona Ríos Pérez

Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, ​​hizo un Erasmus en la Universidade de Évora (Portugal) donde se centró en la experimentación de la acuarela y la ilustración.

En 2015 realizaba un curso profesionalizante de diseño web y al cabo de unos meses se iba a Galway, Irlanda. Allí creó «Serendipia» la que sería su marca de ropa serigrafiada artesanalmente.

Un año más tarde, realizaría el máster «Artes y educación: un enfoque construccionista» en la Universidad de Granada, donde formaría parte de un proyecto educativo en el museo CajaGranada y se adentraría en los procesos de la Investigación Basada en las Artes (IBA ) para realizar su TFM (que puedes descargar aquí abajo).

Después de todos estos años probando diferentes áreas artísticas y sobre todo dedicándose al Diseño gráfico y la ilustración, el hecho de formar parte del equipo del Festival de artes escénicas Ática, la impulsa a fusionar sus dos pasiones – las artes visuales y las artes escénicas- y hacer el máster de Diseño escenográfico en Elisava (Barcelona).

Actualmente combina encargos de Diseño gráfico e ilustración con la co-producción de espectáculos propios y las prácticas del máster con Judit Colomer en el TNC.

Mariona Rios Perez

Graduated in Fine Arts from the University of Barcelona, ​​she did an Erasmus at the University of Évora (Portugal) where she focused on the experimentation of watercolor and illustration.

In 2015 she did a professional web design course and after a few months she went to Galway, Ireland. There she created «Serendipia» which would be her brand of handmade silk-screened clothing.

A year later, she studied the master’s degree «Arts and education: a constructionist approach» at the University of Granada, where she participated of an educational project at the CajaGranada museum and got into the processes of Arts-Based Research (IBA) to do her TFM (which you can download here below).

After all these years trying different artistic areas and especially dedicating to Graphic Design and Illustration, the fact of being part of the Atica Performing Arts Festival team, prompts her to merge her two passions – the visual arts and the performing arts- and do the master’s degree in Scenographic Design at Elisava (Barcelona).

She currently combines graphic design and illustration commissions with the co-production of her own shows and master’s degree internships with Judit Colomer at the TNC.

Mariona Ríos Pérez

Licenciada em Belas Artes pela Universidade de Barcelona, ​​realizou um Erasmus na Universidade de Évora (Portugal) onde se dedicou à experimentação de aquarela e ilustração

Em 2015 realizou um curso profissional de web design e depois de alguns meses foi para Galway, na Irlanda. Lá criou «Serendipia», que seria a sua marca de roupas serigrafadas à mão.

Um ano depois, fez o mestrado «Artes e educação: uma abordagem construcionista» na Universidade de Granada, onde participou de um projeto educacional no museu CajaGranada e se aprofundou nos processos de Arts-Based Research (IBA) para fazer o seu TFM (que você pode baixar aqui abaixo).

Depois de tantos anos experimentando diferentes áreas artísticas e principalmente se dedicando ao Design Gráfico e à Ilustração, o fato de fazer parte da equipe do Festival de artes cênicas Atica, levou-a fundir suas duas paixões – as artes visuais e as artes performativas- e fez o mestrado em Design Cenográfico na Elisava (Barcelona).

Atualmente, ela combina design gráfico e ilustração com a co-produção de seus próprios espectáculos e o estágio do mestrado com Judit Colomer no TNC.